Natuur- & Regelgeving!

        >     Wet en Regelgeving!
        >     Overtreding melden!
        >     Natuur en Landschap!

 

Educatie!:

        >     Natuureducatie!

 

Mijn kwalificaties!

        >    O.D.C.!

 

Volg mij:

Grien! kan voor u de flora en fauna onderzoeken! Niet alleen omdat de wet erom vraagt, of om soortenbescherming, maar ook omdat u ecologische gebiedskennis wilt verkrijgen. Zelfs omdat u wilt weten wat er in uw tuin allemaal leeft, maar misschien nog wel veel belangrijker.......Waarom!.......

 

Onze kwaliteiten liggen op het gebied van:

- vogels;

- planten;

- vlinders;

- libellen;

 

Van de soortgroepen Zoogdieren, Amfibieën/reptielen en vissen is minder kennis paraat, maar Grien! beschikt een breed netwerk!

 

Wat kunnen we voor u verzorgen:

- Gebiedsstudie;

- Ecologische quickscan;

- Uitgebreid veldonderzoek;

 

Wilt u meer informatie over de Wet Natuurbescherming, neem dan gerust contact met ons op. Maar kijk ook gerust in het menu, er zijn een aantal links toegevoegd onder Natuur- & Regelgeving die u wellicht ook antwoord kunnen geven op uw vraag/vragen.