Natuur- & Regelgeving!

        >     Wet en Regelgeving!
        >     Overtreding melden!
        >     Natuur en Landschap!

 

Educatie!:

        >     Natuureducatie!

 

Mijn kwalificaties!

        >    O.D.C.!

 

Volg mij:

Mijn kwalificaties!


In de afgelopen jaren heb ik me voor diverse zaken gekwalificeerd, maar nog veel belangrijker, in bekwaam!

 

1. Openbare Mavo in Heerenveen;

2. Middelbare Tuinbouwschool Frederiksoord, vakrichtingen Boomteelt, Bloementeelt en Fruitteelt;

3. STOAS APH in 's Hertogenbosch, Docentenopleiding in het Agrarisch Onderwijs, hoofdvakrichting Groene Ruimte, 4-jarige opleiding;

4. STOAS APH in 's Hertogenbosch, Docentenopleiding in het Agrarisch Onderwijs, hoofdvakrichting Groene Ruimte, 1-jarige kopstudie, gericht op het MBO-onderwijs en Ecologie;

5. Sovon BMP-cursus, Bosvogels en Weidevogels, Broedvogel Monitorings Project;

6. It Fryske Gea: Insecten Inventariseren: Libellen, Vinders en Sprinkhanen-cursus;

7. Diverse Broedvogelmonitoringsprojecten;

8. Libellen monitoringsproject;

9. Sovon: Vogelatlasproject: Atlas coördinator Zuidwest Friesland;

10. Sovon: Coördinator Zeldzame Soorten en Kolonievogels Friesland;

11. Flora&Fauna I en IV

12. Kennis van Flora&Fauna II en III